Politics

2/24/2003

EU subventionerar…

Filed under:

— poetic @ 9:22 am

Rovtrålare utanför Afrika.

Nyss var det Arla och svenska bönder som prisdumpar mjölkpulver i något fattigt land så att bönderna blir arbetslösa. Sverige har överproduktion p.g.a. EU’s jordbruksstöd. Vad gör man då? Exportbidrag! Från EU.

EU tror på konkurrens. Det är bra. Må den bäste vinna. Konkurrera ut inhemska producenter i fattiga länder. Hur gör vi det? Vi tar pengar med våld av våra invånare (skatt tas som bekant alltid ut under våldshot) och subventionerar.

Många är det som ska brinna i helvetet.

Jag vill komma på ett sätt att slippa betala skatt och själv, frivilligt använda mina upparbetade resurser till former av solidaritet som jag tror på. Det börjar kännas som en plikt!